PSYCHOTERAPIA METODĄ IPSK

O Psychoterapii Metodą IPSK Pauliny Kubś

Drodzy Państwo,

coś o mojej metodzie Interwencyjnej Psychoterapii Systemowo-Kulturowej, którą skrótowo nazywam Psychoterapia Metodą IPSK Pauliny Kubś, lub Metoda IPSK Pauliny Kubś.

Moje już długoletnie doświadczenie pracy z traumą i pacjentami w kryzysie, z tendencją do mniejszych lub większych dekompensacji, z mechanizmami opartymi na dysocjacji, derealizacji czy rozszczepieniu, a także zainteresowanie psychologią ewolucyjną, mechanizmami fizjologicznymi oraz głównymi kierunkami w psychologii oraz psychoterapii, (psychoanaliza, analiza jungowska, rozumienie hipnozy, psychologii humanistycznej (w tym egzystencjalnej), pozytywnej, transpersonalnej, kulturowej w tym psychologii religii i duchowości), zaowocowało stworzeniem pewnej metody, która z natury swojej jest interwencyjna i dopasowana do możliwości pacjenta (częstotliwość i długość trwania).

Zaczyna się intensywniej, jeśli interwencyjnie to dwa razy w tygodniu, lub raz w tygodniu przez okres 3-6 miesięcy. Bywa, że to okres zupełnie wystarczający dla wielu pacjentów aby móc rozrzedzać sesje w kierunku psychoterapii towarzyszącej, czyli z częstotliwością 2 razy w miesiącu.

Po jakimś okresie trwania tego procesu, można planować już rzadsze spotkania, raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, raz na kwartał, nawet raz na pół roku, tak długo jak istnieje taka potrzeba. W zależności od indywidualnego procesu terapeutycznego i potrzeb, uzgadniane są wytyczne dopasowane indywidualnie do danej osoby aby nauczyła się rozpoznawać kryzys a potem unikać go, zwiększając swoje strategie przetrwania (tworzenie bazy).

Budowane strategie radzenia sobie (w naturze; przetrwania) są oparte na paradoksie, bywa, że zaburzenia osobowości które oscylują wokół sztywnych mechanizmów obronnych, nie powstają bez przyczyny. W pewnym zakresie i do pewnego momentu one tez mogą pomóc. Dlatego nie szukamy patologii, a możliwości poradzenia sobie, stworzenia bazy w zwiększanej świadomości, opartej o szacunek do siebie i innych, w działaniu i komunikacji oraz zwiększaniu odpowiedzialności za siebie i system społeczny w którym się funkcjonuje (normy prozdrowotne). W trakcie pracy tą Metodą IPSK Pauliny Kubś, pacjent uczy się jak unikać odtwarzania wzorców swojego zaburzenia a więc cierpienia. Wpierw jednak musi się dobrze poznać i zrozumieć.

Kiedy rozrzedzane są sesje, wytyczne do radzenia sobie z kryzysem są już nazwane lub opisane, budując pacjentowi strefę komfortu, która ma być przez niego zinternalizowana aby czynniki zewnętrzne nie powodowały zakłóceń czy cierpienia a on mógł realizować swoje zadania. Pacjent uczy się unikania kosztów w postaci emocji, energii, kryzysu, strat finansowych aby móc potem odważniej realizować inne zadania, które mogą mu pomóc zrealizować własne zamierzenia lub te na które się godzi narzucane ze strony systemu w którym żyje.

Systemowo, objaw pełni funkcje, czyli zaburzenie także. Konotacja pozytywna jest tu bardzo ważna a Metoda IPSK Paulina Kubś skupia się głównie na indywidualnej pracy z pacjentem dorosłym.

Mgr Paulina Kubś, uważa się za terapeutę myślącego głównie systemowo, uzupełniając poprzez superwizje czy inne krótsze szkolenia wiedzę z zakresu innych metod. Natomiast ukończyła całościowe szkolenie z Psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Celem jest skrócenie procesu psychoterapii, która wymaga długich lat u wielu pacjentów do maksymalnie 2, i to z mniejszą częstotliwością.

Oczywiście, ta metoda pozwala też pracować z pacjentami długoletnio, tak jak tego indywidualnie potrzebują. Jest to jednak ważne do ustalenia na początku, bo Metoda IPSK może być odczuwana jako zawierajaca presję na zdrowienie.

Założeniem też tej Metody IPSK że pacjent mówi prawdę o sobie, nawet jeśli kłamie. Czyli pracujemy dokładnie z tym co jest mówione. Dlatego ważne jest założenie szczerości i autentyczności, aby nie zwiększać ryzyka autodestrukcji. Jeśli pojawia się potrzeba kłamstwa z różnych powodów u pacjneta, nie tylko wynikających z jego patologii, warto zakończyć terapię lub zmniejszyć jej intensywność do minimum, tą Metodą.

Celem tej Metody jest stworzenie bazy życiowej dla osoby po głębokich traumach aby mogła się rozwijać w każdej możliwej dla niej płaszczyźnie życia, poprzez zwiększanie świadomości granic i potrzeby granic.

Przed rozpoczęciem spotkań terapeutycznych, warto zapoznać się z regulaminem na stronie https://paulinakubs.pl/regulamin/

Metoda IPSK Pauliny Kubś na bieżąco będzie tutaj Państwu opisywana (https://paulinakubs.pl/interwencyjna-psychoterapia…/).

Serdecznie zapraszam.

Mgr Paulina Kubś.

Zapisy przez stronę i Facebooka:

https://paulinakubs.pl/kontakt/
Paulina Kubś Gabinet Interwencyjnej Psychoterapii Systemowo-Kulturowej | Kraków | Facebook

😉

(42) Lost Sky – Fearless [Music Video] – YouTube