PSYCHOTERAPIA METODĄ IPSK

O Psychoterapii Metodą IPSK Pauliny Kubś

Drodzy Państwo,

Coś o mojej metodzie Interwencyjnej Psychoterapii Systemowo-Kulturowej, którą skrótowo nazywam Psychoterapią Metodą IPSK Pauliny Kubś, lub Metodą IPSK Pauliny Kubś.

Moje długoletnie już doświadczenie w pracy z traumą i pacjentami w kryzysie, z tendencją do mniejszych lub większych dekompensacji, z mechanizmami opartymi na dysocjacji, derealizacji czy rozszczepieniu, a także zainteresowanie psychologią ewolucyjną, mechanizmami fizjologicznymi i głównymi kierunkami w psychologii oraz psychoterapii (psychoanalizą, analizą jungowską, rozumieniem hipnozy, psychologią humanistyczną, w tym egzystencjalną, psychologią pozytywną, transpersonalną, kulturową w tym psychologią religii i duchowości), zaowocowały stworzeniem metody, która z natury swojej jest interwencyjna i dopasowana do możliwości pacjenta (pod względem częstotliwości i długości trwania).

Zaczyna się intensywniej, jeśli interwencyjnie to dwa razy w tygodniu, lub raz w tygodniu przez okres 3-6 miesięcy. Bywa, że to czas zupełnie wystarczający dla wielu pacjentów, aby móc zmniejszać częstotliwość sesji w kierunku psychoterapii towarzyszącej, czyli z częstotliwością 2 razy w miesiącu.

Po jakimś okresie trwania tego procesu można planować już rzadsze spotkania, raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, raz na kwartał, nawet raz na pół roku, tak długo, jak istnieje taka potrzeba. W zależności od indywidualnego procesu terapeutycznego i potrzeb pacjenta, uzgadniane są wytyczne dopasowane indywidualnie do danej osoby, aby nauczyła się rozpoznawać kryzys, a potem unikać go, zwiększając swoje strategie przetrwania (tworzenie bazy).

Budowane strategie radzenia sobie (w naturze — przetrwania) są oparte na paradoksie. Bywa, że zaburzenia osobowości, które oscylują wokół sztywnych mechanizmów obronnych, nie powstają bez przyczyny. W pewnym zakresie i do pewnego momentu one też mogą pomóc. Dlatego nie szukamy patologii, a możliwości poradzenia sobie, stworzenia bazy w rozwiniętej świadomości, opartej na szacunku do siebie i innych, w działaniu i komunikacji oraz zwiększaniu odpowiedzialności za siebie i za system społeczny, w którym się funkcjonuje (normy prozdrowotne). W trakcie pracy Metodą IPSK Pauliny Kubś pacjent uczy się jak unikać odtwarzania wzorców swojego zaburzenia, a więc cierpienia. Wpierw jednak musi się dobrze poznać i zrozumieć.

Kiedy zmniejsza się częstotliwość sesji, wytyczne do radzenia sobie z kryzysem są już nazwane lub opisane, budując pacjentowi strefę komfortu, która ma być przez niego zinternalizowana, aby czynniki zewnętrzne nie powodowały zakłóceń czy cierpienia a on mógł realizować swoje zadania.

Pacjent uczy się unikania kosztów w postaci emocji, energii, kryzysu, strat finansowych, aby móc potem odważniej wykonywać inne zadania. Mogą one go doprowadzić do zrealizowania własnych zamierzeń lub zamierzeń narzucanych ze strony systemu, w którym żyje (tych, na które się godzi).

Systemowo, objaw pełni określone funkcje, czyli zaburzenie także. Konotacja pozytywna jest tu bardzo ważna, a Metoda IPSK Pauliny Kubś skupia się głównie na indywidualnej pracy z pacjentem dorosłym.
Uważam się za terapeutę myślącego głównie systemowo, uzupełniając też poprzez superwizje czy różnego typu krótsze szkolenia wiedzę z zakresu innych metod. Ukończyłam przy tym całościowe szkolenie z Psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Celem metody jest skrócenie procesu psychoterapii, która wymaga długich lat u wielu pacjentów do maksymalnie dwóch, i to z mniejszą częstotliwością. Oczywiście za pomocą metody IPSK można także pracować z pacjentami dłużej, tak jak tego indywidualnie potrzebują. Jest jednak ważne, aby ustalić to na początku, bo Metoda IPSK może być odczuwana jako zawierająca w sobie presję na zdrowienie.

Do założeń Metody należy także to, że pacjent mówi prawdę o sobie, nawet jeśli kłamie. Czyli pracujemy dokładnie z tym, co jest mówione. Dlatego ważne jest przyjęcie szczerości i autentyczności pacjenta, aby nie zwiększać u niego ryzyka autodestrukcji. Jeśli pojawia się u pacjenta potrzeba kłamstwa (z różnych powodów nie tylko wynikających z jego patologii), warto zakończyć terapię tą metodą lub zmniejszyć jej intensywność.

Celem Metody IPSK jest stworzenie bazy życiowej dla osoby po głębokich traumach, aby mogła się rozwijać w każdej możliwej dla niej płaszczyźnie życia, poprzez zwiększanie świadomości granic i potrzeby stawiania granic.

Przed rozpoczęciem spotkań terapeutycznych, warto zapoznać się z regulaminem na stronie https://paulinakubs.pl/regulamin/

Metoda IPSK Pauliny Kubś na bieżąco będzie tutaj Państwu opisywana (https://paulinakubs.pl/interwencyjna-psychoterapia…/).

Serdecznie zapraszam.

Mgr Paulina Kubś.

Zapisy przez stronę i Facebooka:

https://paulinakubs.pl/kontakt/
Paulina Kubś Gabinet Interwencyjnej Psychoterapii Systemowo-Kulturowej | Kraków | Facebook

(42) Lost Sky – Fearless [Music Video] – YouTube