Konsultacje Rodzin - psychoterapia rodzinna online

Konsultacje rodzin są formą wsparcia dla indywidualnego procesu psychoterapeutycznego w przypadkach, gdy udział w nim rodziny pozwoli na lepszą diagnozę problemu. Zazwyczaj odbywają się 3 tego rodzaju konsultacje, na które zapraszane są wskazane przez pacjenta najbliższe osoby z rodziny.

Konsultacja rodzinna może być także traktowana jako forma wsparcia dla całego systemu rodzinnego, kiedy jego członkowie potrzebują rozeznać się w procesie terapeutycznym osoby, która zgłosiła się z prośbą o pomoc a czasem i swoim własnym (np., jeżeli przeżyło się wspólną traumę lub jej/jego problem wpływa na cały system rodzinny). Konsultacje tego typu mogą zamienić się w psychoedukację, jeśli sytuacja tego wymaga.

Jest także możliwość zgłoszenia samego systemu rodzinnego przez osobę oddelegowaną przez najbliższych. W trakcie 3 konsultacji uzyskuje się diagnozę problemu i sugestie co zrobić, aby zredukować cierpienie danej osoby, czy dysfunkcję uniemożliwiającą wystarczająco dobre funkcjonowanie rodziny.
Po etapie konsultacji można kontynuować spotkania w formie psychoterapii, także długoterminowej. Na początkowym etapie przez pół roku sesje odbywają się co 2 lub 3 tygodnie (zależy to od natury problemu). Spotkania co 2 tygodnie traktowane są jako interwencyjne. Psychoterapia trwa tak długo, jak jest potrzebna i po jakimś czasie można zmniejszać częstotliwość do raz na dwa/trzy miesiące (średnio po ok. 8 miesiącach).