Konsultacje Rodzin - psychoterapia rodzinna online

Konsultacje rodzin mogą odbyć się w ramach wsparcia dla indywidualnego procesu psychoterapeutycznego dla osoby, której należy pomóc bardziej rodzinnie aby lepiej zdiagnozować problem. Takich konsultacji jest zazwyczaj 3 na które zaproszone są wskazane najbliższe osoby z rodziny za zgodą pacjenta. Taka konsultacja rodzinna może być też traktowana jako forma wsparcia dla całego systemu rodzinnego dla których jakiegoś rodzaju trudności bliskiej osoby, która zgłasza się po pomoc, również wymaga rozeznania się w jej procesie indywidualnym oraz własnym jeśli np. przeżyło się wspólną traumę lub jej/jego problem wpływa na cały system rodzinny. Konsultacje tego typu mogą zamienić się w psychoedukację jeśli sytuacja tego wymaga.

Jest też możliwość zgłoszenia samego systemu rodzinnego przez osobę oddelegowaną przez najbliższych aby w trakcie takich 3 konsultacji uzyskać diagnozę problemu i sugestie co zrobić aby zredukować cierpienie danej osoby, czy dysfunkcję uniemożliwiającą wystarczająco dobre funkcjonowanie rodziny.