Psychoterapia Metodą IPSK (Interwencyjna Psychoterapia Systemowo-Kulturowa) 

Metoda IPSK została stworzona z myślą o osobach, które doświadczyły długo trwającej traumy i mają problem ze stworzeniem bazy dla siebie, która zapewniłaby im oparcie oraz pozwoliłaby uniknąć uszkadzania jakiegoś ważnego obszaru funkcjonowania w ich życiu.

Pacjenci otrzymują wytyczne, które na czas psychoterapii powinni wdrożyć w życie. W trakcie spotkań ustalamy cele, diagnozujemy obszary trudne i niesatysfakcjonujące. W końcowym rezultacie pacjent zdobywa wiedzę o tym, jak zaopiekować się sobą. Taka forma psychoterapii może być bazą dla rozpoczęcia długoterminowej psychoterapii lub psychoterapii inną metodą. Trwa od ok. pół do półtora roku. Wytyczne są zarówno ogólne, jak i dopasowane indywidualnie.

W zależności od rodzaju zgłaszanego problemu przez pierwsze dwa miesiące dobrze, aby spotkania odbywały się 2 razy w tygodniu. Następnie zmniejszamy częstotliwość do raz w tygodniu przez ok. 3-6 miesięcy. Potem można planować spotkania co 2 tygodnie i zwiększać częstotliwość w wypadku nagłej sytuacji. Po tym okresie spotkania mogą odbywać się raz w miesiącu, kiedy terapia przybiera formę zakańczającą. Przewiduje się, że terapia tą metodą nie powinna trwać dłużej niż rok-półtorej roku.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku rysu borderline, lub gdy wyraźne są mechanizmy obronne związane z zaburzeniami osobowości i istnieje ryzyko samouszkodzenia, etc, terapia może trwać nawet do 7-10 lat z różną częstotliwością, w tym pierwsze lata dwa razy w tygodniu.

Dowiedz się więcej o metodzie IPSK