Psychoterapia Metodą IPSK (Interwencyjna Psychoterapia Systemowo-Kulturowa) 

Jest to metoda stworzona z myślą o osobach, które doświadczyły długotrwającej traumy i nie do końca potrafią stworzyć bazę dla siebie, która zapewnia im oparcie oraz brak uszkadzania jakiegoś ważnego obszaru funkcjonowania w ich życiu. Pacjenci dostają wytyczne, które na czas psychoterapii mają wdrożyć w życie. W trakcie spotkań ustalamy cele, diagnozujemy obszary trudne i niesatysfakcjonujące. W końcowym rezultacie jest to wiedza jak zaopiekować się sobą. Taka forma psychoterapii może być bazą czy startem przed rozpoczęciem długoterminowej psychoterapii lub psychoterapii inną metodą. Trwa ok. pół roku do półtorej roku. Wytyczne są zarówno ogólne jak i indywidualne.