Regulamin

Przed rozpoczęciem konsultacji lub w ich trakcie, proszę o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Kontynuacja spotkań po zakończeniu etapu konsultacji, oznacza zgodę na poniższy regulamin.

1. Ogólne zasady psychoterapii.

a. Punktualność.

b. Kompetencje:
Wszystkie informacje dotyczące moich kompetencji, możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej www.paulinakubs.pl.

c. Płatność:
Przelew z góry, do 5ego dnia każdego miesiąca za ustaloną ilość sesji w danym miesiącu, na podany nr konta, już po zakończeniu etapu konsultacji (3-4 wstępne spotkania).

d. Nieobecności:
Z mojej strony
• zapowiedziane minimum tydzień przed. W przypadku dłuższych nieobecności, informuję
minimum miesiąc przed.
Jeśli z mojego powodu jest nagłe odwołanie sesji, mogę zaproponować sesję w innym terminie. Zgłoszone przeze mnie dni wolne są płatne. Rozwinięcie w punkcie 5.

Z Państwa strony
• Odwołanie sesji w dniu w którym miała się odbyć jest pełnopłatne, chyba że uda się umówić w innym terminie, w tym samym tygodniu.
• Jeśli Państwo nie pojawicie się na psychoterapii i do następnej sesji nie dostanę informacji wyjaśniającej sytuację, wtedy traktuję to jako rezygnację z terapii. Po pierwszej takiej nieobecności wystawiam paragon, który wysyłam wraz z wiadomością z prośbą o wyjaśnienie
nieobecności. Jeżeli nie ma z Państwa strony odzewu do następnej sesji, to traktuję to jako
rezygnację i przez kolejne pół roku nie można wrócić na terapię. Chyba, że umowa zawarta
indywidualnie z Państwem jest inna.
• Proszę o zgłaszanie nieobecności minimum tydzień wcześniej. Zgłoszone nieobecności są bezpłatne i takich może  być 6 w ciągu roku.  Pozostałe są pełnopłatne. Poza oczywiście naturalnymi dniami świątecznymi, czy wolnymi od pracy.  Celem jest podtrzymanie ciągłości procesu.

e. Używki:
Na sesje nie można przychodzić pod wpływem żadnych środków odurzających, sesje
odwołane z tego powodu są pełnopłatne. Oznacza to, że nie należy nadużywać alkoholu dzień
przed sesją ani zażywać innych środków, które zmieniają obraz rzeczywistości. To zasada dla
osób, o których wiem, że mogą odreagowywać emocje poprzez zażywanie substancji psychoaktywnych. W przypadku aktywnego uzależnienia, należy poinformować o tym na etapie konsultacji. Proszę pamiętać, że nie pracuję z osobami uzależnionymi. Dopiero ok. pół roku abstynencji, umożliwia podjęcie psychoterapii moją metodą.

f. Relacja terapeutyczna:
To odizolowana od codziennego, normalnego życia, relacja. Oznacza to, że ta relacja ogranicza się tylko do gabinetu. Może być to trudne ale dzięki temu jest bezpieczna. Relację terapeutyczną budują 2 strony, dlatego bardzo ważne jest aby obie strony czuły się komfortowo i bezpiecznie. Ważna jest otwarta komunikacja i szczerość. Inaczej może być bardzo trudno wytrzymać w relacji, której zadaniem jest przepracowanie trudnych kwestii bez mówienia wprost o tym co się dzieje, czy o tym co boli. Również w samej relacji terapeutycznej.
Ograniczeniem tej relacji jest jej wyjątkowość, co oznacza, że nie mogę prowadzić równolegle procesów osób, które się znają, czy są ze sobą spokrewnione.

g. Tajemnica zawodowa:
Informuję, że obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, którą mogę złamać tylko w przypadku, kiedy jest realne zagrożenie zdrowia, czy życia lub łamane jest prawo albo prawo tego nakazuje. Ewentualne notatki i Państwa dane są do wglądu tylko dla mojego użytku. W moich notatkach o ile je sporządzam, nie widnieją żadne informacje, które umożliwiłyby Państwa rozpoznanie.

i. Upoważnienie osób bliskich do kontaktu:
Jeśli istnieje realne ryzyko samouszkodzenia, zagrożenia życia albo prób samobójczych, wtedy proszę o zgodę na kontakt z osobą do tego upoważnioną oraz przekazanie informacji o tego rodzaju zagrożeniu. Możliwa jest wtedy konsultacja rodzinna lub pary aby wesprzeć system, w którym znajduje się taka osoba oraz jej osoby bliskie. Na tego rodzaju konsultację, musi być wyrażona zgoda pacjenta lub pacjentki.

j. Kiedy nie ma sesji:
W dni kiedy sesje się nie odbywają, w skrajnych sytuacjach, można pisać
e-maile albo na whatsappie. Jeśli mogę, odpowiadam tak szybko jak to możliwe, ewentualnie
jest to materiał do pracy na kolejnej sesji. Takie wiadomości usuwam też regularnie, chyba, że
stanowią ciągłą bazę do pracy terapeutycznej.

k. Współpraca z psychiatrą:
Jeśli zaistnieje taka potrzeba, mogę skierować na dodatkowe badania lub zasugeruję kontakt z lekarzem psychiatrą, w celu postawienia diagnozy lub/i włączenia farmakoterapii. W takiej sytuacji poproszę o zgodę na kontakt z lekarzem.

l. Negocjacje stawki:
Jestem otwarta na czasowe negocjacje stawki, dopasowane do Państwa aktualnej sytuacji życiowej.

3. Konsultacje:
W trakcie konsultacji nakreślacie Państwo problem lub uciążliwy objaw. Badamy też obszary, które utrudniają satysfakcjonujące funkcjonowanie. Budujecie Państwo pewną bazę w swojej opowieści życia abym mogła zbudować indywidualny Wasz obraz i nakreślić ewentualny plan pracy. Umawiamy też zasady pracy, częstotliwość, wstępną długość procesu. Uzgadniamy też poniższy kontrakt. 

4. Psychoterapia zaburzeń seksualnych:

W  przypadku kłopotów z seksualnością, pracuję głównie z kobietami oraz z osobami transseksualnymi, już po przejściu zmiany płci na zgodną z wewnętrznym
przeżyciem siebie.

Nie pracuję z osobami, które wiedzą, że są uzależnione od pornografii, ze sprawcami przemocy seksualnej oraz głębokimi zaburzeniami seksualnymi, takimi jak: zaburzone preferencje seksualne, fetyszyzm, perwersje, parafilie, BDSM, etc.

Tego rodzaju trudności należy zgłosić już na etapie konsultacji.

5. Płatności za urlopy:

W ramach podtrzymania ciągłości procesu, planowane i zgłoszone z góry nieobecności, minimalnie miesiąc przed, z mojej strony, których może być 8 w ciągu roku, poza dniami świątecznymi i ustawowo wolnymi od pracy, nadal pobierana jest opłata w wysokości połowy ustalonej stawki w takiej, płatne przelewem do 5ego dnia każdego miesiąca.
Nagłe odwołanie sesji z mojej strony jest bezpłatne i moim obowiązkiem jest zaproponowanie innego terminu.