Regulamin

Przed rozpoczęciem konsultacji lub w ich trakcie, proszę o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Kontynuacja spotkań po zakończeniu etapu konsultacji oznacza akceptację regulaminu.

Wszystkie informacje dotyczące moich kompetencji do prowadzenia psychoterapii, możecie Państwo znaleźć w zakładkach O mnie i Certyfikaty.

 1. Psychoterapia
  Psychoterapia to proces, który ma swój zaplanowany przebieg oraz cel. Ważna jest w niej przewidywalność i ciągłość. Jednocześnie terapeuta w miarę potrzeby dopasowuje się do dynamiki procesu oraz potrzeb pacjenta w zakresie częstotliwości sesji. Procesu nie należy przerywać, ponieważ może to skutkować nieskutecznością psychoterapii. Jako terapeuta jestem jednak elastyczna w kwestii settingu (ustalania warunków i zasad psychoterapii) oraz otwarta na ewentualną negocjację stawek w sytuacji, gdy sytuacja pacjenta tego wymaga.
 2. Ogólne zasady psychoterapii
  1. Punktualność
  2. płatność
   Przelew z góry do 5. dnia każdego miesiąca za ustaloną ilość sesji w danym miesiącu na podany nr konta, już po zakończeniu etapu konsultacji (3-4 wstępne spotkania).
   Ze względu na płatności z góry za dany miesiąc, jest obligatoryjne, aby przewidziane sesje odbyły się w ciągu danego miesiąca, nie przenosi się ich na miesiąc kolejny. Wyjątki od tej zasady są możliwe w przypadku pobytów pacjenta w szpitalu lub innych poważnych wypadków losowych.
  3. Nieobecności
   • Z mojej strony
    Zapowiadane są minimum tydzień przed. W przypadku dłuższych nieobecności informuję minimum miesiąc przed. Jeśli z mojego powodu sesja zostanie nagle odwołana, mogę zaproponować sesję w innym terminie.
   • Z Państwa strony
    Sesja odwołana w dniu, w którym miała się odbyć, jest pełnopłatna, chyba że uda nam się umówić w innym terminie, w tym samym tygodniu.
    Jeśli Państwo nie pojawicie się na psychoterapii i do następnej sesji nie dostanę informacji wyjaśniającej sytuację, wtedy traktuję to jako rezygnację z terapii. Po pierwszej takiej nieobecności wystawiam paragon, który wysyłam wraz z wiadomością z prośbą o wyjaśnienie nieobecności. Jeżeli nie ma z Państwa strony odzewu do następnej sesji, to traktuję to jako rezygnację i przez kolejne pół roku nie można wrócić na terapię (chyba że umowa zawarta indywidualnie z Państwem stanowi inaczej).
    Proszę o zgłaszanie nieobecności minimum tydzień wcześniej. Odwołane w ten sposób sesje są bezpłatne i może ich być 8 w ciągu roku.  Sesje odwołane bez odpowiedniego wyprzedzenia są pełnopłatne (poza oczywiście dniami świątecznymi, czy wolnymi od pracy). Celem jest podtrzymanie ciągłości procesu.
  4. Używki
   Na sesje nie można przychodzić pod wpływem żadnych środków odurzających. Sesje odwołane z tego powodu są pełnopłatne. Oznacza to, że nie należy nadużywać alkoholu dzień przed sesją ani zażywać innych środków, które zmieniają obraz rzeczywistości. To zasada dla osób, o których wiem, że mogą odreagowywać emocje poprzez zażywanie substancji psychoaktywnych.
   W przypadku aktywnego uzależnienia należy poinformować o tym na etapie konsultacji. Proszę pamiętać, że nie pracuję z osobami uzależnionymi. Dopiero ok. pół roku abstynencji umożliwia podjęcie psychoterapii w moim gabinecie.
  5. Relacja terapeutyczna
   To odizolowana od codziennego, normalnego życia relacja. Oznacza to, że ogranicza się tylko do gabinetu. Może być to dla Państwa trudne, ale dzięki temu relacja terapeutyczna jest bezpieczna. Budują ją dwie strony, dlatego bardzo ważne jest, aby obie czuły się komfortowo i bezpiecznie.
   Ważna jest otwarta komunikacja i szczerość. Bez nich, bez mówienia o tym, co się dzieje i co boli, relacja terapeutyczna nie przyniesie wymiernych korzyści, gdyż ma prowadzić do przepracowania trudnych kwestii. Ograniczeniem tej relacji jest jej wyjątkowość, co oznacza, że nie mogę prowadzić równolegle procesów osób, które się znają, czy są ze sobą spokrewnione.
  6. Tajemnica zawodowa i poufność
   Obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, którą mogę złamać tylko w przypadku, kiedy zaistnieje realne zagrożenie zdrowia, czy życia pacjenta lub łamane jest prawo albo prawo tego nakazuje. Ewentualne notatki i Państwa dane są do wglądu tylko dla mnie. W moich notatkach, o ile je sporządzam, nie widnieją żadne informacje, które umożliwiłyby Państwa rozpoznanie.
   Do zachowania w tajemnicy treści dotyczących procesu terapeutycznego zobowiązują się obie strony. Treści ujawnić można tylko przed osobami lub instytucjami do tego upoważnionymi jak lekarze, szpitale czy superwizorzy.
  7. Upoważnienie osób bliskich do kontaktu
   Jeśli istnieje realne ryzyko samouszkodzenia, zagrożenia życia albo prób samobójczych, proszę o wyznaczenie i upoważnienie osoby, z którą będę mogła się skontaktować i przekazać informację o tego rodzaju zagrożeniu. Możliwa jest wtedy konsultacja rodzinna lub pary, aby wesprzeć system, w którym znajduje się taka osoba oraz jej osoby bliskie. Na tego rodzaju konsultację musi być wyrażona zgoda pacjenta/pacjentki.
  8. Kontakt ze mną pomiędzy sesjami
   W dni, kiedy sesje się nie odbywają, w skrajnych sytuacjach można wysyłać do mnie e-maile albo pisać na WhatsAppie. Jeśli mogę, odpowiadam tak szybko, jak to możliwe, ewentualnie jest to materiał do pracy na kolejnej sesji. Takie wiadomości usuwam też regularnie, chyba że stanowią ciągłą bazę do pracy terapeutycznej.
  9. Współpraca z psychiatrą
   Jeśli zaistnieje taka potrzeba, mogę skierować pacjenta na dodatkowe badania lub zasugeruję kontakt z lekarzem psychiatrą w celu postawienia diagnozy lub/i włączenia farmakoterapii. W takiej sytuacji poproszę o zgodę na kontakt z lekarzem.
  10. Negocjacje stawki
   Jestem otwarta na czasowe negocjacje stawki, dopasowane do Państwa aktualnej sytuacji życiowej.
 3. Konsultacje
  W trakcie konsultacji nakreślacie Państwo problem lub uciążliwy objaw. Badamy też obszary, które utrudniają satysfakcjonujące funkcjonowanie. Budujecie Państwo pewną bazę w swojej opowieści życia, abym mogła stworzyć Państwa indywidualny obraz i nakreślić ewentualny plan pracy. Ustalamy też zasady pracy, jej częstotliwość i wstępną długość procesu. Uzgodnione reguły zawieramy w kontrakcie terapeutycznym.
  Konsultacje nie są tożsame z psychoterapią, która jest spójnym procesem z o określonym przebiegu i nastawieniem na zmianę. Mogą trwać od kilku do nawet kilkunastu sesji i nie zakończyć się psychoterapią. Ważne jednak, aby od razu poinformować mnie, czy oczekujecie Państwo psychoterapii, czy też konsultacji.
 4. Interwencje
  Interwencje to sposób wsparcia będący doraźną pomocą w sytuacjach kryzysowych. Jest dyrektywny i opiera się na poszukiwaniu dodatkowych możliwości oparcia w systemie, w którym pacjent funkcjonuje. Interwencje mogą wymagać większej częstotliwości spotkań i zamienić się w proces terapii, co jest zresztą sugerowane.
 5. Psychoterapia zaburzeń seksualnych:
  W przypadku kłopotów z seksualnością pracuję głównie z kobietami oraz z osobami transseksualnymi, już po przejściu procesu zmiany płci na zgodną z wewnętrznym przeżyciem siebie.
  Nie pracuję z osobami, które są uzależnione od pornografii, ze sprawcami przemocy seksualnej oraz z osobami cierpiącymi na głębokie zaburzenia seksualne, takie jak: zaburzone preferencje seksualne, fetyszyzm, perwersje, parafilie, BDSM etc. Tego rodzaju trudności należy zgłosić już na etapie konsultacji.
 6. Ogólne (płatności, turnusy, terapia grupowa)
  Psychoterapeuta nie przewiduje zwrotów pieniędzy za przerwaną terapię (płatności mają miejsce z góry w każdym miesiącu). Należy odbyć opłacone sesje w umówionych terminach. Zawsze można zmienić termin sesji lub w sytuacjach skrajnych odrobić ją w innym miesiącu.
  Nie warto przerywać terapii, gdyż bardzo utrudnia to proces. Można ewentualnie zmniejszyć jej częstotliwość na jakiś czas. Dobrze ustalić to na ostatniej sesji w danym miesiącu.
  Psychoterapeuta zobowiązuje się do organizowania spotkań raz na pół roku w gabinecie w miejscu, w którym akurat będzie miał możliwość (prawdopodobnie będzie to jeden weekend lub tydzień w danym mieście, w Polsce lub w innym kraju. Należy śledzić Facebooka i inne social media).
  Dla par i niektórych pacjentów są przewidziane turnusy, np. spotkania codziennie przez 2 tygodnie, nawet do miesiąca, stacjonarnie lub online. Należy od razu informować o tym w trakcie zapisu. Zazwyczaj będą to godziny 10-13. przez 6 dni w tygodniu.
  W przypadku terapii grupowej obowiązuje tajemnica dotycząca personaliów. Można też zmienić na grupie dane personalne i podać je terapeucie. Liczebność grup przewiduję na 8-12 osób, spotkania raz w tygodniu lub co dwa tygodnie, w piątki od 17 do 20 z 20-minutową przerwą.
  Terapia grupowa zakłada kilka etapów — etap kwalifikacji już w trakcie zapisu (wypełnienie formularza, krótka rozmowa), etap zapoznawczy w formie 1-3 spotkań dla grupy, etap otwierający (dla pojawienia się tematów), etap diagnostyczny, etap terapeutyczny oraz etap zakańczający wraz z planowanym etapem wspierającym. Może on trwać do około pół roku. Jest przeznaczony dla osób, które nie mają klinicznych objawów oraz nie występuje u nich ryzyko samobójstwa. Mogą to być pacjenci prowadzeni indywidualnie.
  Płatności z góry do 12 dnia miesiąca za umówioną ilość sesji w danym miesiącu.