Psychoterapia indywidualna dla osób dorosłych - terapia psychologiczna online

Pracuję z różnymi zaburzeniami, czy trudnościami w skrócie, m.in.:

 • kryzys emocjonalny,
 • problemy komunikacyjne,
 • zaburzenia lękowe,
 • kulturowe problemy adaptacyjne,
 • syndrom DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików),
 • żałoba,
 • ataki paniki,
 • trauma,
 • trauma na tle seksualnym,
 • ofiary przemocy,
 • PTSD (stres pourazowy),
 • syndrom DDD (Dorosłe Dzieci z Dysfunkcyjnych Rodzin),
 • nerwice,
 • interwencja kryzysowa,
 • kobiece zaburzenia seksualne,
 • brak poczucia bezpieczeństwa,
 • zaburzenia osobowości,
 • problemy z granicami,
 • chęć samopoznania,
 • syndrom DDBR (Dorosłe Dzieci Bogatych Rodziców).


Na podstawie tych trudności można wyodrębnić różnego rodzaju pomoc psychologiczną, która może wesprzeć daną osobę, doświadczającą którejś z powyższych trudności:

Psychoterapia traumy (syndrom DDA, syndrom DDD, trauma na tle seksualnym, ofiary przemocy, PTSD, żałoba, zaburzenia pamięci, zaburzenia dysocjacyjne), jest to proces psychoterapeutyczny, który zazwyczaj wymaga dłuższego okresu spotkań od 2 do nawet 10 lat ale z rzadszą częstotliwością. Główne nurty psychoterapii, które zajmują się tego rodzaju trudnościami to m.in. psychoanaliza, psychoterapia psychodynamiczna.
Często, osoby, które zgłaszają się na psychoterapię, poza długotrwałym wystawieniem na traumę, jak np.: choroba alkoholowa, któregoś z rodziców czy innych najbliższych, patologiczne wzorce zachowań i komunikacji w rodzinie, nieuzasadniona przemoc ze strony osób najbliższych lub środowiska, cierpiące na wykluczenie społeczne (syndrom kozła ofiarnego), gdzie w ich życie wpisana jest strata, niekoniecznie śmierć lub były wystawione na ogromną ilość czynników zewnętrznych zagrażających ich życiu, kiedy nie mają na nie wpływu, dodatkowo, skarżą się na dolegliwości psychosomatyczne.
Bazą dla zdrowienia, jest powrót do przeszłości, wspomnień, potrzeba podzielenia się i wypłakania traumy ale także chęć pokonania sprawców, poprzez zwiększanie swoich życiowych sił i prawidłowe życiowe wybory aby wyjść poza schemat traumy, który w sposób nieświadomy przez długie lata pozostaje w umysłach ofiar i dzieci z rodzin z dysfunkcją. Takie osoby muszą znać swoje kruche miejsca, zostawić traumę jako poznany i zaopiekowany rozdział w swoim życiu i podjąć pewną bezwzględną decyzję NIGDY WIĘCEJ. Dlatego tego rodzaju terapie trwają długo i wymagają ogromnych nakładów energii a także czasu, aby dokończyć proces psychoterapii. Po jakimś czasie podcięte skrzydła przez traumę mogą odrosnąć i być silne niezależnie od zranień i doznanej krzywdy. Nawiązując do mitu, Dedal stać się dobrym nauczycielem, niezależnie od tego czy zawsze był dobrym ojcem.
Gabinet Interwencyjnej Psychoterapii Systemowo-Kulturowej On-line zajmuje się tworzeniem, przede wszystkim, bazy dla osób zbyt kruchych w danym okresie życia na podjęcie głębszego rodzaju psychoterapii (psychoanalizy czy psychoterapii psychodynamicznej) a chcących rozpocząć taki proces. Daje też możliwość kontynuowania psychoterapii długoterminowej, ale już na innych warunkach niż zakładaną metodą IPSK.
Dlaczego warto zacząć od bazy, ponieważ wzmacnia podstawowe struktury emocjonalne oraz psychiczne, tak aby nie bać się konfrontacji i nazywania problemów.
Osoby, które potrafią mówić otwarcie o swoich problemach dużo szybciej kończą procesy psychoterapeutyczne. Czasem sam akt nazwania problemu potrzeba nawet roku lub dwóch lat psychoterapii.

Interwencja kryzysowa (kryzys emocjonalny, kryzys, ataki paniki, śmierć, sytuacja kryzysowa), to forma krótkoterminowego wsparcia polegającego na wysłuchaniu i szybkich interwencjach terapeutycznych aby zażegnać kryzysową reakcję na zdarzenie. Jest to baza pod znalezienia punktów oparcia gdy wydarzy się coś nagłego lub nieoczekiwanego.

Psychoterapia metodą IPSK traktuje bazę bardzo poważnie, jako danie pewnych wytycznych, do poradzenia sobie z sytuacją oraz własną reakcją interwencyjnie, ustalanych indywidualnie, aby potem, z mniejszą ilością przeżyć emocjonalnych móc rozpocząć psychoterapię długoterminową lub krótkoterminową.
Zaleca się po kryzysie psychoanalizę, psychoterapię psychodynamiczno-humanistyczną lub terapię kognitywno-behawioralną, również gestalt. Pozwalają nauczyć się myśleć bez przyzwyczajeń, które pojawiły się w trakcie sytuacji kryzysowej. Czasem pracuje się stricte na emocjach i wrażeniach (Gestalt), zadaniach (CBT) lub szuka wyjścia z kryzysu w sposób bardziej intrapsychiczny: jak żyć bez kryzysu (psychoanaliza, psychoterapia psychodynamiczno-humanistyczna), czy poznać siebie na nowo, bez kryzysu lub zrozumieć naturę kryzysu (terapia egzystencjalna) (

Psychoterapia metodą IPSK pozwala znaleźć własne wytyczne aby zwiększyć odporność na kryzys i zwiększyć bazę bezpieczeństwa, rozeznać strategie radzenia sobie, poznać kryzys i siebie w kryzysie. Może zamienić się także na psychoterapię długoterminową.

Problematyka różnic kulturowych; Psychoedukacja kulturowa;
Wsparcie psychoterapeutyczne dla osób z innych kultur; Psychoterapia kulturowa; Etnopsychoterapia
 (kulturowe problemy adaptacyjne, szok kulturowy, psychoza na tle religijnym, różnice kulturowe, związki osób z innych kultur, zaburzenia psychiczne inaczej zdiagnozowane) to forma pomocy w ramach wyjaśniania i diagnozy problemów wynikających z różnic kulturowych. Wiąże się często z przeżyciem odrzucenia, upokorzenia, czy traktowania jak rodzaj egzotyki w nowym kraju, może też w mieście oddalonym o 200 km od miejsca pochodzenia. Różnice kulturowe uwidaczniają się już na poziomie województw, a co dopiero w małych miejscowościach. Przy zmianie otoczenia możemy być wystawieni na bardzo duży poziom stresu, jetlagi, problemy ze spaniem, problemy z zasypianiem, lękiem przed ludźmi, lękiem przed komunikacją w innym języku. Nie u każdej osoby pojawia się zachwyt, czy tzw. miesiąc miodowy ze względu na docenienie innej infrastruktury.

W ramach psychoedukacji kulturowej proponuje się kilka spotkań aby wyjaśnić i nauczyć się ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem w nowym otoczeniu. Wsparcie psychoterapeutyczne dla osób z innych kultur to z kolei pewna stała takich spotkań, może przybrać formę grup wsparcia ale z rzadszą częstotliwością. W nowym miejscu brakuje oparcia bo brakuje systemu społecznego, czy np. pojawiają się różnice kulturowe w podejściu do przyjaźni (np. kwestie prezentów, czy rewizyt). Psychoterapia kulturowa to forma pomocy terapeutycznej z uwzględnieniem różnic kulturowych. Tak naprawdę już psychoterapia prowadzona w innym języku może być nazwana Psychoterapią kulturową. Etnopsychoterapia to forma pomocy zakładająca wiedzę z zakresu różnic kulturowych na poziomie podejścia do zdrowia psychicznego i wiedzy o innym rozumieniu różnych zaburzeń. Zakłada otwartość na różne formy dodatkowej pomocy oraz współpracę z lekarzami medycyny leczącymi dane zaburzenie według wiedzy z zakresu ich kultury.

Psychoterapia metodą IPSK zakłada pomoc w każdym z tych zakresów, w ramach psychoedukacji kulturowej, wsparcia dla osób z różnicami kulturowymi, psychoterapii kulturowej, etnopsychoterapii. Powstała właśnie na bazie zainteresowań i studiów z zakresu psychologii kulturowej oraz psychologii religii a także etnopsychiatrii.

Problematyka kobieca (kobiece zaburzenia seksualne, problemy z granicami, brak poczucia bezpieczeństwa, planowanie macierzyństwa, obraz ciała, role kobiece) to dodatkowy obszar do pracy psychoterapeutycznej, który wyodrębniłam na własny użytej oraz moich pacjentek.
Ważne aby o różnych kobiecych trudnościach, które też kulturowo oraz społecznie wiążą się z niezrozumiałym tabu czy przekonaniami, móc rozmawiać otwarcie i bez skrępowania. Kobiety mogą uczyć się kobiecości tylko z obserwacji i naśladowania a jak szukać przykładów, które powinny być dobierane indywidualnie, skoro wokół otoczone są mitami o poświęceniu, że do bólu trzeba się przyzwyczaić, że nie ma czegoś takiego jak komfort w życiu, nie można liczyć na męskie oparcie. Kobiety nie mają punktów oparcia, które dodatkowo zaburzają im zewnętrzne struktury
(w Polsce istnieje, na poziomie budowania relacji męsko-damskich, kultura przemocy oraz kultura gwałtu, jako fakt funkcjonujący w mentalności społecznej, który jest dodatkowo wzmacniany historycznie oraz obyczajowo). Nadal trudno rozmawiać o seksualności, która jest przecież kwintesencją ciała, jak zmysłowość. Nie trzeba być seksualnie aktywną a by być seksualną.

Psychoterapia i wsparcie psychoterapeutyczne, podobnie psychoterapia zaburzeń seksualnych mogą potrwać w zależności od problemu (dyspareunie czy pochwice, jeśli wiążą się z traumą, molestowaniem seksualnym, zaburzeniami osobowości, lękiem przed bliskością można leczyć nawet 10 lat ale są skutki pozytywne!) od 2 do 5 lat.
Psychoterapia metodą IPSK pozwala dobrać odpowiednie wytyczne dające oparcie oraz daje możliwość prowadzenia wsparcia psychoterapeutycznego, które w przypadku planowania ciąży, czy samej ciąży nie może być psychoterapią konfrontującą. Jest dopasowana indywidualnie.

Psychoedukacja (nagły kryzys, przewlekła choroba, problemy z granicami) to metoda, która w trakcie kilku spotkań powinna dać maksimum oparcia w postaci wiedzy i diagnozy trudności. Wiele osób, spoza psychoterapii, jest bezradnych w sytuacjach kiedy wydarzy się coś nieoczekiwanego, np. u osoby bliskiej. Nie wiadomo jak pomóc, jakie mieć nastawienie, o co może chodzić w psychoterapii lub jakie efekty uboczne mogą mieć przepisane lekarstwa od lekarza psychiatry. Wiele osób nie wie czym jest zdrowie psychiczne lubi higiena psychiczna. Pozostaje bezradna wobec kryzysu innej osoby, która jest dla nich ważna. Nie wiedzą gdzie mogą iść po pomoc. Psychoedukację prowadzą osobą z doświadczeniem leczenia klinicznego (np. mieli staże na oddziałach lub w przychodniach). Natomiast zawsze można skorzystać ze wsparcia Ośrodków Interwencji Kryzysowej, czy telefonów zaufania.

Psychoterapia długoterminowa (zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, nerwice, zaburzenia nastroju, zaburzenia dysocjacyjne) to forma pomocy psychoterapeutycznej, która trwa zazwyczaj od 3 do 5,5 roku czasu. Skupia się na mechanizmach odtwarzanych w ramach zaburzeń osobowości, które zazwyczaj często łączą się z innego typu zaburzeniami. Jest nastawiona na konfrontacje oraz wspieranie nowych form reagowania na różne sytuacje aby wyjść poza utrwalone schematy zachowań. Zaburzenia osobowości lubią stałe konstrukty zachowań i przeżyć, żyją w odtwarzanych pętlach życiowych a psychoterapia zmusza do opuszczenia ich. Dlatego w trakcie procesu często jest poczucie, że kręci się wkoło i nic nie można już zrobić. Tego rodzaju psychoterapia jest bardzo wymagająca psychicznie, dopóki nie utrwalą się nowe mechanizmy zachowań, które nie są ani autodestrukcyjne czy destrukcyjne dla innych. Zaburzenia tego typu powstają przez długotrwałe wystawienie na kryzys, czy traumę a otoczenie doprowadziło takie osoby do przeżycia wyuczonej bezradności ani nie pozwalało dojrzeć do ról płciowych oraz społecznych. Takie osoby są często zatrzymane w czasie i wracają do swoich pętli.

Psychoterapia metodą IPSK daje bazę dla osób z ciężkimi zaburzeniami (ale nie zamiast hospitalizacji) aby potem móc kontynuować psychoterapię opartą bardziej na konfrontacji i wytrzymywaniu frustracji związanej z relacją psychoterapeutyczną. Daje oparcie, wytyczne jak się nie uszkadzać oraz zrozumienie czym tak naprawdę jest psychoterapia, pokazuje też granice w relacjach z innymi. Tłumaczy także mechanizmy, które dana osoba odtwarza. Dla osób z tego rodzaju zaburzeniami, psychoterapia metodą IPSK może po renegocjacji kontraktu trwać maksymalnie 2 lata, po roku może nastąpić negocjacja stawki na niższą. Nie zaleca się kontynuowania tą metodą psychoterapii po upływie 2 lat, najlepiej jest zrobić sobie przerwę i kontynuować psychoterapię inną metodą (psychoanaliza, psychoterapia psychodynamiczna, psychoterapia psychodynamiczno-humanistyczna, CBT)

Psychoterapia (chęć samopoznania, rozwój własny, podnoszenie samoświadomości) to proces nastawiony na pewną swobodność, poszukiwanie siebie i może łamanie konwencji. Tym jest psychoterapia m.in. w rozumieniu humanistycznym, transcendentalnym, czy egzystencjalnym oraz jungowskim, myślę że także do pewnego stopnia CBT (tzw. transgresje). Psychoanaliza także daje w tym oparcie ale bardziej jednak wyrosła na rozumieniu głębokich zaburzeń osobowości. Psychoterapia z nastawieniem na samorealizację jest dla osób chcących zrozumieć swój potencjał i znaleźć możliwe rozwiązania aby go urzeczywistnić. Poza psychoterapią można skorzystać także z takim form pomocy, jak warsztaty rozwojowe, coaching, mentoring. Na tych metodach również zbudowana jest Psychoterapia metodą IPSK ale pracuje się w niej trochę na innych technikach. W psychoterapii nastawionej na samorozwój ważne jest trzymanie się Piramidy Maslowa. Czyli wpierw znajdujemy siebie na danym poziomie funkcjonowania a potem trzeba się zastanowić co trzeba zmienić aby osiągnąć pożądany poziom, nie każdy przecież potrzebuje doświadczać przeżyć szczytowych, może wystarczyć jakaś forma samorealizacji i rodzina, lub przyjaźnie. Celem będą dobre relacje z ludźmi. To też może być samorealizacja, ponieważ każdy jest inny i urzeczywistni swój potencjał inaczej. To też szukanie szczęścia, czy przyjemności w życiu (tutaj kłania się Psychologia Pozytywna).

Psychoterapia metodą IPSK umożliwia i taką formę pracy psychoterapeutycznej, nad urzeczywistnianiem takich właśnie celów w życiu.