O mnie

Paulina Kubś

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, psychoterapeutą zaburzeń seksualnych, arteterapeutą, coachem, trenerem i psychologiem kulturowym.

Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie z Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Moje poszukiwania dotyczą takich działów psychologii jak: Biopsychologia, Psychologia Społeczna, Psychologia Ewolucyjna, Biopsychofizjologia, Psychologia Pamięci i Uczenia, Psychologia Różnic Indywidualnych czy Metody Projekcyjne.

Interesują mnie także dziedziny zakładające podejście bardziej interdyscyplinarne jak Psychologia Zdrowia, wiedza z zakresu nieświadomych procesów zwłaszcza na poziomie metafory oraz zapisów kulturowych, czy szeroko rozumiana Psychologia Humanistyczna.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Somatoterapii. Po latach pracy psychoterapeutycznej z pacjentami w kryzysie stworzyłam własną metodę pracy – Interwencyjną Psychoterapię Systemowo-Kulturową.

Korzystam ze swojej rozległej wiedzy i zainteresowań, które wynikają nie tylko z moich studiów, stażów i szkoleń, ale też słuchania opowieści pacjentów, przyglądania się pracy zespołów specjalistów oraz własnego samorozwoju zawodowego i osobistego.

Moją pasją od lat jest kulturoznawstwo i religioznawstwo, psychologia religii oraz psychologia kulturowa. Pozwala mi to na łączenie wiedzy z różnych dyscyplin teoretycznych.

Interesuje mnie człowiek zanurzony w kulturze, a więc ktoś, kto funkcjonuje w szerokim kontekście/systemie, nie tylko rodzinnym, ale także środowiskowym, kulturowym, religijno-duchowym oraz historycznym.

Jako psychoterapeuta systemowy zamiast pracy na skojarzeniach korzystam bardziej z metafory i symbolu, odnosząc się do mitów i wiedzy z zakresu różnych religii oraz kultur. Wiedza ta pomaga mi zobaczyć coś więcej niż tylko problemy i objawy pacjentów, ale przede wszystkim to, jaką pełnią one funkcję w życiu danej osoby. Daje też bazę pod wytyczne, które mogą pomóc im wyjść z kryzysu i nauczyć się żyć na nowo.

Poza pracą zajmuję się szeroko rozumianą sztuką intuicyjną oraz pracą ze zwierzętami po traumie.