Konsultacje indywidualne psychologiczne online

Zapraszam na konsultacje osoby dorosłe, zdecydowane na podjęcie psychoterapii. Specjalizuję się głównie w problematyce kobiecej związanej z przeżywaniem siebie jako kobiety w różnych płaszczyznach funkcjonowania, pracy z traumą, zaburzeniami osobowości (ale nie głębokimi jak np. borderline), zaburzeniami nastroju, lękowymi, PTSD, i innymi.

Więcej o psychoterapii indywidualnej