Konsultacje indywidualne psychologiczne online

Zapraszam na konsultacje indywidualne osoby dorosłe, zdecydowane na podjęcie się psychoterapii. Specjalizuję się głównie w problematyce kobiecej związanej z przeżywaniem siebie jako kobiety w różnych płaszczyznach funkcjonowania, pracy z traumą, zaburzeniami osobowości (ale nie głębokimi jak np. borderline), zaburzeniami nastroju, lękowymi, PTSD, i inne.