Superwizja Metodą IPSK (Interwencyjna Psychoterapia Systemowo-Kulturowa)

Superwizja tą metodą polega na stworzeniu bazy dla siebie jako psychoterapeuty. Poznanie swoich słabych i mocnych stron, przede wszystkim własnych ograniczeń jako psychoterapeuty. Daje oparcie superwizyjne, oraz wytyczne z zakresu różnych dziedzin, które na zwykłych superwizjach są wspominane tylko przy okazji.
Zapraszam indywidualnie, docelowo młodych psychoterapeutów idących i tak drogą akredytacji przez główne Towarzystwa, takie jak Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, lub inne. Należy ją traktować jako wzbogacenie swojej wiedzy i kompetencji o inne punkty odniesienia, które z różnych powodów mogą być interesujące, czy ważne dla indywidualnej osoby zajmującej się dawaniem wsparcia psychicznego. Odbywa się raz na 3 miesiące, chyba że potrzeba częściej.