Superwizja Metodą IPSK (Interwencyjna Psychoterapia Systemowo-Kulturowa)

Superwizja tą metodą polega na stworzeniu bazy dla siebie jako psychoterapeuty. Ułatwia poznanie swoich słabych i mocnych stron oraz przede wszystkim własnych ograniczeń jako specjalisty. Daje oparcie superwizyjne oraz umożliwia uzyskanie wytycznych z zakresu różnych dziedzin, które na zwykłych superwizjach są wspominane tylko przy okazji.

Zapraszam indywidualnie, szczególnie młodych psychoterapeutów idących drogą akredytacji przez główne Towarzystwa, takie jak Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub inne.

Superwizję metodą IPSK należy traktować jako szansę na wzbogacenie swojej wiedzy i kompetencji o inne punkty odniesienia, które z różnych powodów mogą być interesujące, czy ważne dla osoby zajmującej się dawaniem wsparcia psychicznego. Odbywa się raz na 3 miesiące, chyba że istnieje potrzeba przeprowadzania jej częściej.