Psychoterapia wspierająca

Bywa, że osoba, nim podejmie decyzję o rozpoczęciu psychoterapii długoterminowej, długo szuka wsparcia polegającego na rozeznaniu się w jeszcze niezdiagnozowanych trudnościach. Z czymś jest ciężko, a nie ma kogo poprosić o wyjaśnienie, czy wysłuchanie. Psychoterapia wspierająca to zazwyczaj kilka spotkań, które mogą przybrać formę konsultacji lub ułatwią podjęcie decyzji o wyborze rodzaju psychoterapii.