Psychoterapia wspierająca

Bywa że, nim podejmie się decyzję o rozpoczęciu psychoterapii długoterminowej, długo szuka się wsparcia polegającego na rozeznaniu się w jeszcze nie zdiagnozowanych trudnościach. Z czymś jest ciężko a nie ma kogo poprosić o wyjaśnienie czy wysłuchanie. To jest zazwyczaj kilka spotkań, które mogą przybrać formę konsultacji lub pomogą podjąć decyzję o wyborze psychoterapii.