Cennik

Psychoterapia

konsultacja indywidualna osób dorosłych250 zł (sesja 45-50 minut) on-line

wsparcie psychologiczne180 zł  (sesja 45-50 minut) on-line

psychoterapia indywidualna dorosłych długoterminowa180 zł  (sesja 45-50 minut) on-line

psychoterapia indywidualna dorosłych 2 razy w tygodniu150 zł (sesja 45-50 minut) on-line

psychoterapia indywidualna dorosłych 2 razy w miesiącu220 zł (sesja 45-50 minut) on-line

psychoterapia indywidualna dorosłych 1 raz w miesiącu250 zł (sesja 45-50 minut)on-line

konsultacja par/małżeństw (pierwsze spotkanie)
350 zł (sesja 70-90 minut) on-line

konsultacja par/małżeństw diagnoza problemu (sesje w ramach planowanych 8 spotkań)
260 zł (sesja 70-80 minut raz na 2 tygodnie) on-line

konsultacja rodzinna350 zł (sesja 90 minut raz na miesiąc) on-line

warsztaty/treningi/szkolenia1500 zł za dzień pracy

psychoedukacja kulturowa250 zł (50 minut) on-line

psychoterapia metodą IPSK (Interwencyjna Psychoterapia Systemowo-Kulturowa)
250 zł (50 minut) on-line

superwizja metodą IPSK (Interwencyjna Psychoterapia Systemowo-Kulturowa)350 zł (90 minut) on-line

I work also in English. Prices for sessions are the same.

Paulina Kubś – ZnanyLekarz.pl