Psychoedukacja

To zazwyczaj 5 spotkań , które umożliwiają dowiedzenie się jak można zrozumieć trudności własne lub cudze ze względu na pojawienie się problemu zdrowotnego, emocjonalnego, psychicznego. Jest to forma próby odpowiedzi na pytanie jak można pomóc, jak wesprzeć i co jest realnie możliwe w danej sytuacji.