Konsultacja Par i Małżeństw Diagnoza Problemu - psychoterapia online

To 8 spotkań pary partnerskiej lub małżeńskiej, której relacja trwa min. rok w celu nazwania trudności, które lubią przybierać formę zakłóceń na poziomie komunikacji, stosunku do siebie, swobodnego wyrażania siebie czy kłopotu w nawiązaniu bliskości. Taka ilość konsultacji służy nazwaniu problemu przez parę a potem obserwację na jakich poziomach współżycia pary występuje. Nie można jej nazwać psychoterapią ale bazą pod rozwiązanie problemu, np. dokładnie wiedząc co wpływa negatywnie na partnera/partnerkę, co można poruszyć na własnych terapiach indywidualnych aby lepiej funkcjonować w związku, podjąć decyzję co jest realne do zmiany. Mogą przyjąć formę psychoedukacji.

Takich konsultacji może być 2. Służą diagnozie, rozpoznaniu mechanizmów sprzeżęnia zwrotnego w komunikacji oraz stosunku do siebie. Nie mogą być przez to potraktowane jako psychoterapia. W ramach psychoterapii indywidualnej aby wesprzeć zarówno ten rodzaj pomocy, jak i z różnych powodów system małżeński mogą mieć miejsce 2 konsultacje pary.