Konsultacja Par i Małżeństw Diagnoza Problemu - psychoterapia online

To cykl 8 spotkań pary partnerskiej lub małżeńskiej, której relacja trwa min. rok. Ich celem jest nazwanie przez parę problemu, a następnie obserwacja, na jakich poziomach on występuje. Trudności często przybierają formę zakłóceń na poziomie komunikacji, stosunku do siebie, swobodnego wyrażania siebie czy kłopotu w nawiązaniu bliskości.

Konsultacje rodzinne nie są psychoterapią, ale stanowią bazę pod rozwiązanie problemu. Wiedząc o tym, co wpływa negatywnie na partnera/partnerkę, można poruszyć tę kwestię na własnych terapiach indywidualnych, aby lepiej funkcjonować w związku i podjąć decyzję co jest realne do zmiany.

Spotkania mogą przyjąć też formę psychoedukacji (w tym przypadku odbywają się dwa spotkania). Służą rozpoznaniu mechanizmów sprzężenia zwrotnego w komunikacji oraz stosunku do siebie.
Po etapie konsultacji, który w zależności od zgłaszanego problemu, może trwać nawet do 8 spotkań, kontynuuje się już regularne spotkania, traktując je jako psychoterapię długoterminową.
Planowanie psychoterapii pary długoterminowo może wyglądać następująco:

Przez 8-12 spotkań warto, aby spotkania odbywały się co 2 tygodnie. Następnie można zmniejszać ich częstotliwość do jednego w miesiącu przez kolejne pół roku, a potem raz na 2 lub 3 miesiące, zamieniając już psychoterapię na terapię wspierającą. Jeżeli spotkania wymagają spotkań interwencyjnych, odbywają raz w tygodniu.

Na którymś ze spotkań terapeuta wdraża metodę zwaną genogramem, który graficznie przedstawia system pary oraz zaczyna zadawać zadania domowe.