Szok kulturowy. Psychoedukacja kulturowa

To ok. 12 spotkań indywidualnych dla osób przeżywających tzw. szok kulturowy, trudności związane ze zmianą środowiska czy nieumiejących zrozumieć mentalności lub potrzeb partnera/partnerki pochodzących z innej kultury. Diagnoza trudności własnych w nowym kontekście społecznym pozwala na określenie, na co mamy realny wpływ, co możemy zmienić, a co jest integralną częścią siebie, która nie powinna ulegać zmianom ze względu na otoczenie. Może przerodzić się w psychoterapię długoterminową.