Szok kulturowy. Psychoedukacja kulturowa

To ok. 12 spotkań indywidualnych dla osób przeżywających tzw. szok kulturowy czy trudności związane ze zmianą środowiska. Nie potrafią zrozumieć mentalności lub potrzeb partnera/partnerki. Diagnoza trudności własnych oraz obserwacji zmienionego kontekstu społecznego umożliwia decyzje co można zmienić, na co można mieć realny wpływ a co odkrywa się jako integralną część siebie, która nie może być nigdy giętka ze względu na otoczenie. Może przerodzić się w psychoterapię długoterminową.