Regulamin

Paulina Kubś Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii
ul. Dunajewskiego 2/8a, 31-133 Kraków | NIP 676-260-67-64

Kontakt: +48 728 888 217

Aplikacje do pracy online:
Whatsaap: +48 728 888 217
Skype: Paulina Kubś Psychoterapia
Zoom: zaproszenie każdorazowo wysyłam na wskazany e-mail
www.paulinakubs.pl

Zapraszam na moje profile na Facebooku:
Paulina Kubś Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii
Mind & YogaArt

Regulamin

Proszę pamiętać, że to jest główny punkt odniesienia do pracy moją metodą. W trakcie konsultacji,
omawiam go z Państwem aby wyjaśnić i ustalić pewien zarys spotkań psychoterapeutycznych.

1. Ogólne zasady na czas pandemii.

  • Przed wejściem do gabinetu proszę o dezynfekcję dłoni.
  • Proszę o przychodzenie w maseczce, w gabinecie maseczki i rękawiczki są także dostępne.
  • Pracujemy w maseczkach lub przyłbicach.

Proszę o zasłanianie ust i nosa w przypadku kichnięcia lub kaszlu.

Zasady bezpieczeństwa:
a. Jeśli mieliście Państwo kontakt z osobą zakażoną, wróciliście z urlopu w trakcie którego, mieliście styczność z większą ilością ludzi, proszę o informację na ten temat. Możemy wtedy przejść na sesje online aż będziecie Państwo pewni, że jesteście zdrowi.
b. Jeśli Państwo zachorowaliście, proszę o informację.
c. Obowiązuje zasada obopólnego zaufania.
d. Istnieje ryzyko, że w przypadku zakażenia mnie lub kogoś z Państwa, Instytucja Sanepidu może prosić o podanie Państwa nr telefonów oraz nazwisk. Są to informacje, których mogą ode mnie wymagać, pomimo RODO i obowiązującej tajemnicy zawodowej. Wiąże się to z aktualną sytuację pandemiczno-epidemiologiczną.

Środki bezpieczeństwa:
Regularna dezynfekcja gabinetu, lampy UV, oczyszczacze powietrza,
pochłaniacz wilgoci, maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji dłoni, sprawdzana przez serwis wentylacja z obiegiem otwartym, dłuższe przerwy między sesjami i długa przerwa w ciągu dnia.

2. Ogólne zasady psychoterapii.

a. Punktualność:
Do gabinetu można wejść maksymalnie 5 minut przed rozpoczęciem sesji.

b. czas trwania sesji.
Sesje trwają:
• 45 minut w przypadku konsultacji i psychoterapii indywidualnej,
• 70 minut w przypadku konsultacji i psychoterapii pary,
• 80 minut w przypadku konsultacji i psychoterapii rodzinnej.

c. Kompetencje:
Wszystkie informacje dotyczące moich kompetencji, możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej, podanej powyżej.

d. Płatność:
Gotówką (najlepiej odliczoną), kartą płatniczą, ewentualnie przelewem ale wtedy
proszę o przelew do piątego każdego miesiąca z góry za wszystkie sesje, które mają się odbyć
w danym miesiącu.

e. Nieobecności:
Z mojej strony
• zapowiedziane minimum tydzień przed. W przypadku dłuższych nieobecności, informuję
minimum miesiąc przed. Zazwyczaj jednak informacje o planowanych urlopach oraz przerwach w pracy z powodu szkoleń, macie Państwo podane już na początku roku oraz na etapie
konsultacji. Jeśli z jakiegoś powodu nie mogę być w gabinecie, proponuję wtedy sesję online.
Zdarzają się też takie sytuacje, kiedy po prostu pracuję zdalnie przez jakiś czas. Na przykład,
w razie ponownego zaostrzenia sytuacji związanej z pandemią. Jest to ewentualność, na którą należy przystać aby móc zachować ciągłość procesu, niezależnie od okoliczności.
Z Państwa strony
• Odwołanie sesji w dniu w którym miała się odbyć jest pełnopłatne, chyba że uda się umówić w innym terminie, w tym samym tygodniu.
• Jeśli Państwo nie pojawicie się na psychoterapii i do następnej sesji nie dostanę informacji wyjaśniającej sytuację, wtedy traktuję to jako rezygnację z terapii. Po pierwszej takiej nieobecności wystawiam paragon, który wysyłam wraz z wiadomością z prośbą o wyjaśnienie
nieobecności. Jeżeli nie ma z Państwa strony odzewu do następnej sesji, to traktuję to jako
rezygnację i przez kolejne pół roku nie można wrócić na terapię. Chyba, że umowa zawarta
indywidualnie z Państwem jest inna.
• Proszę o zgłaszanie nieobecności minimum tydzień wcześniej. Zgłoszone nieobecności są bezpłatne. Zgłoszonych nieobecności w roku może być 6 dla pacjentów indywidualnych. W przypadku psychoterapii pary 3 nieobecności, a psychoterapii rodzinnej 2 nieobecności. Poza oczywiście naturalnymi dniami świątecznymi, czy wolnymi od pracy. Albo urlopami, które się pokrywają obu stronom. Celem jest podtrzymanie ciągłości procesu.
• W sytuacji, kiedy ze względu na jakąś wyjątkową sytuację życiową, która wymaga i uzasadnia okresowe zawieszenie sesji na jakiś okres czasu, można prosić o rezerwację terminu odpłatnie. Jedna sesja w tygodniu to 20 zł, jeśli przychodzicie Państwo częściej, wtedy 15 zł za każdą z sesji.

f. Używki:
Na sesje nie można przychodzić pod wpływem żadnych środków odurzających, sesje
odwołane z tego powodu są pełnopłatne. Oznacza to, że nie należy nadużywać alkoholu dzień
przed sesją ani zażywać innych środków, które zmieniają obraz rzeczywistości. To zasada dla
osób, o których wiem, że mogą odreagowywać emocje poprzez zażywanie substancji psychoaktywnych. W przypadku aktywnego uzależnienia, należy poinformować o tym na etapie konsultacji. Proszę pamiętać, że nie pracuję z osobami uzależnionymi. Dopiero ok. pół roku abstynencji, umożliwia podjęcie psychoterapii.

g. Relacja terapeutyczna:
To odizolowana od codziennego, normalnego życia, relacja. Oznacza to, że ta relacja ogranicza się tylko do gabinetu. Może być to trudne ale dzięki temu jest bezpieczna. Relację terapeutyczną budują 2 strony, dlatego bardzo ważne jest aby obie strony czuły się komfortowo i bezpiecznie. Ważna jest otwarta komunikacja i szczerość. Inaczej może być bardzo trudno wytrzymać w relacji, której zadaniem jest przepracowanie trudnych kwestii bez mówienia wprost o tym co się dzieje, czy o tym co boli. Również w samej relacji terapeutycznej.

h. Tajemnica zawodowa:
Informuję, że obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, którą mogę złamać tylko w przypadku, kiedy jest realne zagrożenie zdrowia, czy życia lub łamane jest prawo albo prawo tego nakazuje. Ewentualne notatki i Państwa dane są do wglądu tylko dla mojego użytku. W moich notatkach o ile je sporządzam, nie widnieją żadne informacje, które umożliwiły Państwa rozpoznanie.

i. Superwizja:
Pracuję pod stałą superwizją u certyfikowanego superwizora, co oznacza, że
proces terapeutyczny może być monitorowany przez „Mistrza” 😉 Taka osoba, superwizor/ka nie
dostaje żadnych danych Państwa, które umożliwiłyby rozpoznanie. Superwizja to stały i wymagany element pracy terapeutycznej.

j. Upoważnienie osób bliskich do kontaktu:
Jeśli istnieje realne ryzyko samouszkodzenia, zagrożenia życia albo prób samobójczych, wtedy proszę o zgodę na kontakt z osobą do tego upoważnioną oraz przekazanie informacji o tego rodzaju zagrożeniu. Możliwa jest wtedy konsultacja rodzinna lub pary aby wesprzeć system, w którym znajduje się taka osoba oraz jej osoby bliskie. Na tego rodzaju konsultację, musi być wyrażona zgoda pacjenta lub pacjentki.

k. Kiedy nie ma sesji:
W dni kiedy sesje się nie odbywają, w skrajnych sytuacjach, można pisać
e-maile albo na whatsappie. Jeśli mogę, odpowiadam tak szybko jak to możliwe, ewentualnie
jest to materiał do pracy na kolejnej sesji. Takie wiadomości usuwam też regularnie, chyba, że
stanowią ciągłą bazę do pracy terapeutycznej.

l. Nie ma możliwości przyjścia z kimś kto miałby czekać w poczekalni.

m. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, mogę skierować na dodatkowe badania lub zasugeruję kontakt
z lekarzem psychiatrą, w celu postawienia diagnozy lub/i włączenia farmakoterapii. W takiej
sytuacji poproszę o zgodę na kontakt z lekarzem.

n. Ze względu na to, że moja metoda jest formą pomocy długoterminowej (co oznacza minimum
rok, zazwyczaj ok. 3,5 roku. W sporadycznych sytuacjach, psychoterapia trwa dłużej), jestem
otwarta na okresowe negocjacje stawki, dopasowane do Państwa aktualnej sytuacji życiowej.

3.Konsultacje
W trakcie konsultacji nakreślacie Państwo problem lub uciążliwy objaw. Badamy też obszary, które utrudniają satysfakcjonujące funkcjonowanie. Budujecie Państwo pewną bazę w swojej opowieści życia abym mogła zbudować indywidualny Wasz obraz i nakreślić ewentualny plan pracy. Umawiamy też zasady pracy, częstotliwość, wstępną długość procesu. Uzgadniamy też poniższy kontrakt.
• Indywidualnie ok. 3 konsultacje.
• Pary ok. 2 konsultacje.
• Rodzinna ok. 2 konsultacje.

4. Psychoterapia pary
a. pracuję z parami heteroseksualnymi, homoseksualnymi, biseksualnymi oraz transseksualnymi.

b. pracuję z parami, których staż jest dłuższy niż 2 lata.

c. sposób pracy:
Wpierw 2 konsultacje pary a następnie, umawiam się z Państwem na 6 sesji
w odstępach co 2 tygodnie. Po upływie 6 spotkań możemy zdecydować, czy jest potrzeba wydłużenia psychoterapii. Dla mojej metody pracy jest to minimum aby mogły pojawić się jakieś
efekty a Państwu, daje to możliwość weryfikacji metody.

d. pracuję z parami także online.

e. interwencje:
W ramach pracy interwencyjnej, możemy pracować raz w tygodniu.

f. pracuję z parami w których nie ma ryzyka przemocy fizycznej i seksualnej wobec siebie nawzajem, czy odreagowywania np. poprzez zażywanie substancji psychoaktywnych oraz pojawienia się zachowań autoagresywnych.

g. pracuję z parami, które mają gotowość pracy nad relacją lub przyglądania się czy chcą być razem.

h. nie pracuję z parami w których jedna z osób zdradza fizycznie partnera lub partnerkę.

i. pracuję z parami w celu pogłębienia relacji intymnej i emocjonalnej.

5. Psychoterapia zaburzeń seksualnych

a. w przypadku kłopotów z seksualnością, pracuję głównie z kobietami.

b. nie pracuję z osobami, które wiedzą, że są uzależnione od pornografii.

c. nie pracuję ze sprawcami przemocy seksualnej.

d. pracuję z seksualnością z perspektywy psychoterapeuty a nie seksuologa a więc, taka pomoc
z założenia będzie długoterminowa.

e. seksualność traktuję jako część funkcjonowania danej osoby a nie główny element focusowy.

f. pracuję z osobami transseksualnymi już po przejściu zmiany płci na zgodną z wewnętrznym
przeżyciem siebie.

g. nie pracuję z głębokimi zaburzeniami seksualnymi, takimi jak: zaburzone preferencje seksualne, fetyszyzm, perwersje, parafilie, BDSM, etc.

6. Psychoterapia i yoga

a. Obowiązują dokładnie te same standardy jak powyżej, jeśli chodzi o nieobecności, tajemnicę
zawodową, etc.

b. Zajęcia z yogi są tylko dla osób, które nie są moimi pacjentami.

c. Zasada: wygodny, kompletny strój (bez pruderii ale tak aby można było swobodnie się ze sobą
czuć w kontakcie, w yodze może mieć miejsce jakaś forma kontaktowej, dotykowej instrukcji),
należy mieć własny ręcznik i matę. Na miejscu można się swobodnie przebrać. Jest parawan
i wygodna łazienka, niestety bez prysznica.

d. W przypadku korzystania z tej formy pracy, należy się skonsultować z lekarzem lub/i fizjoterapeutą i poinformować o wszystkich możliwych dolegliwościach. Możliwe, że w pewnych sytuacjach mogę prosić o pozwolenie na kontakt z lekarzem.

e. Sesje odbywają się 2 razy w tygodniu po ok. 70-80 minut.

f. Osoby zainteresowane tą metodą muszą wyrazić zgodę na udzielenie szczegółowego wywiadu dotyczącego stanu zdrowia, urazów, przyjmowanych leków, ważnych wydarzeń życiowych,
traum i okresów niepamięci jeśli takie występują. Możliwe, że poproszę Państwa o wypełnienie
autorskiego kwestionariusza lub ankiety, tylko do użytku własnego.

g. Ponieważ praca z ciałem może budzić różne emocje i wrażenia w ciele, proszę o możliwość kontaktu z osobą do tego przez Państwa upoważnioną. Psychoterapia i yoga to też forma terapii.

h. Tą metodą pracuję tylko indywidualnie.

7. Urlopy
Informację na temat moich urlopów, dostajecie Państwo na etapie konsultacji. Zazwyczaj jest to już zaplanowane na cały bieżący rok z góry