Certyfikaty

Jestem w trakcie 2,5-letniego Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych, organizowanego przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku w Krakowie.

4-letnie Szkolenie z Psychoterapii Systemowej, prowadzony przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie, które umożliwia ubieganie się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kurs z Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej prowadzony przez Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Kurs z Podstaw Hipnozy organizowany przez Towarzystwo Hipnozy Psychoterapeutycznej i Badań nad Hipnozą w Krakowie.

Szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania – poziom podstawowy, organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej.

Szkolenie z Podejścia behawioralno-poznawczego w psychoterapii, organizowane przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie.

Szkolenie z Podejścia egzystencjalnego – psychoterapia Gestalt, organizowane przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie.

Szkolenie z Podstaw Podejścia Psychodynamicznego, organizowane przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie.