Psychoterapia rodzin online – psycholog terapia rodzinna

Spotkanie z całą rodziną w trakcie którego omawiane są trudności dotyczące jej funkcjonowania.

Warunkiem do jej podjęcia jest brak przemocy fizycznej oraz aktywnego uzależnienia któregoś z jej członków.

Przed rozpoczęciem psychoterapii rodzin przeprowadzam ok. 2 konsultacji.

Pracuję z:

  • kryzys,
  • żałoba,
  • trauma,
  • trudności komunikacyjne,
  • choroba, któregoś z jej członków,
  • trudności adaptacyjne,
  • trudności kulturowe,
  • interwencja kryzysowa,
  • psychoedukacja.