Psychoterapia i Yoga

Psychoterapia i Yoga – oparta o własne rozumienie obu dziedzin i dotychczasowe doświadczenie w pracy z pacjentami z różnymi trudnościami natury psychicznej i emocjonalnej oraz ofiarami traum. W psychoterapii często brakowało mi możliwości pracy z ciałem, które byłoby bezpieczne dla pacjenta. Zachowując standardy pracy psychoterapeuty, proponuję pracę nad trudnościami, czy zaburzeniami, włączając w to pracę z ciałem. Na razie moją pomoc kieruję tylko do kobiet.

Pracuję z:

 • trudności psychosomatyczne (chodzi głównie o stopniowe uwalnianie napięć),
 • zaburzenia lękowe,
 • nerwice,
 • kryzys,
 • trauma,
 • zablokowane emocje,
 • trudnościami z komunikacją,
 • brak poczucia bezpieczeństwa,
 • nauka panowania nad ciałem,
 • uwalnianie napięć,
 • nauka asertywności,
 • nauka relaksacji,
 • nauka samoobserwacji,
 • wzmacnianie poczucia wewnętrznej siły,
 • balans między spokojem wewnętrznym a potrzebą wyrażania agresji.