Psychoterapia indywidualna dorosłych

Jest to spotkanie indywidualne terapeuty z pacjentem, który doświadcza trudności. Polega na rozmowie terapeutycznej i budowaniu relacji w ramach której zgłaszająca się osoba w sposób dla siebie bezpieczny, może opowiedzieć o problemie i spojrzeć na niego z innej perspektywy, co umożliwia oczekiwaną zmianę.

Psychoterapia wpływa na to, że wraz z nowym rozumieniem zjawisk zachodzących w życiu, pojawia się możliwość innego reagowania, czyli wyjścia poza utarty i znany schemat.

Ważne dla samego procesu terapeutycznego jest posiadanie jasno sprecyzowanych celów i gotowości na to, by przyglądać się także bolesnym doświadczeniom.

Indywidualnie pracuję tylko z osobami dorosłymi. Przed rozpoczęciem psychoterapii, przeprowadzam ok. 3-4 konsultacji.

Pracuję z różnymi zaburzeniami, czy trudnościami:

 • kryzys
 • trauma
 • zaburzenia nastroju
 • fobie
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia odżywiania
 • syndrom DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
 • syndrom DDD (Dorosłe Dzieci z Dysfunkcyjnych Rodzin)
 • trudności w komunikacji
 • trudności akulturacyjne ( są cudzoziemcami i doznają szoku kulturowego)
 • zaburzenia nastroju
 • niska samoocena
 • brak poczucia bezpieczeństwa
 • żałoba
 • nerwica
 • zaburzenia obsesyjno – kompulsywne OCD
 • ofiary przemocy seksualnej
 • PTSD (stres pourazowy)
 • nieradzenie sobie z emocjami
 • trudności w relacjach z innymi
 • zaburzenia seksualne (u kobiet i mężczyzn)