Psychoterapia indywidualna dorosłych

Jest to spotkanie indywidualne terapeuty z pacjentem, który doświadcza trudności. Polega na rozmowie terapeutycznej i budowaniu relacji w ramach której zgłaszająca się osoba w sposób dla siebie bezpieczny, może opowiedzieć o problemie i spojrzeć na niego z innej perspektywy, co umożliwia oczekiwaną zmianę.

Psychoterapia wpływa na to, że wraz z nowym rozumieniem zjawisk zachodzących w życiu, pojawia się możliwość innego reagowania, czyli wyjścia poza utarty i znany schemat.

Ważne dla samego procesu terapeutycznego jest posiadanie jasno sprecyzowanych celów i gotowości na to, by przyglądać się także bolesnym doświadczeniom.

Indywidualnie pracuję tylko z osobami dorosłymi. Przed rozpoczęciem psychoterapii, przeprowadzam ok. 3-4 konsultacji.

Pracuję z różnymi zaburzeniami, czy trudnościami:

 • kryzys emocjonalny,
 • problemy komunikacyjne,
 • zaburzenia lękowe,
 • kulturowe problemy adaptacyjne,
 • syndrom DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików),
 • żałoba,
 • ataki paniki,
 • trauma,
 • trauma na tle seksualnym,
 • ofiary przemocy,
 • PTSD (stres pourazowy),
 • syndrom DDD (Dorosłe Dzieci z Dysfunkcyjnych Rodzin),
 • nerwice,
 • interwencja kryzysowa,
 • kobiece zaburzenia seksualne,
 • brak poczucia bezpieczeństwa.