Metoda pracy

Koncentruję się na szerszym kontekście trudności z jakimi zgłasza się do mnie dana osoba dlatego używam różnych metod, m.in.:

  • arteterapia a więc terapia przez sztukę. (Nie potrzeba mieć do tego talentu ani być artystą);
  • relaksacja i wizualizacja dobrana pod indywidualne potrzeby;
  • w razie potrzeby wprowadzam również elementy jogi jak np. nauka prawidłowego oddychania. Zalecam też przy dużych napięciach w ciele proste, rozluźniające ćwiczenia, które można wykonywać samemu w domu;
  • elementy z terapii poznawczo-behawioralnej, jak np. prowadzenie dziennika swoich przeżyć, myśli, refleksji.

Głównym zapleczem teoretycznym mojej metody jest psychoterapia systemowa, psychoanaliza oraz analiza jungowska.

Moim celem jest zbudowanie bezpiecznej relacji terapeutycznej, w której w swoim czasie osiąga się realne cele.  Nie stawiam na szybkie efekty ale na trwałe, stopniowe zmiany, stąd moja praca jest długoterminowa.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Stawiam sobie wysokie wymagania w kontekście pracy w zgodzie z etyką wykonywanego zawodu.

Nie pracuję z osobami uzależnionymi, których okres abstynencji jest krótszy niż 6 miesięcy, jak również z ich partnerami/kami (osoby współuzależnione).

LGBTQ Friendly.