Interwencja Kryzysowa - pomoc psychlogiczna 

To spotkania mające na celu szybkie danie oparcia w sytuacji nagłej, traumatycznej. Szukamy rozwiązań aby jak najszybciej uzyskać pomoc i znaleźć własną bazę bezpieczeństwa, korzystając z aktualnych zasobów i możliwości. Nie można jej jednak traktować jako sposobu na uniknięcie konsultacji psychiatrycznej czy pomocy szpitala jeśli tego wymaga zdrowie. Nie może trwać dłużej niż pół roku, może się też zamienić w psychoterapię długoterminową.