Cennik

Psychoterapia

konsultacja indywidualna osób dorosłych
180 zł (czas trwania 50 minut)
przez Skype/WhatsApp/Zoom 180 zł (czas trwania 50 minut)

psychoterapia indywidualna dorosłych
raz w tygodniu 180 zł (czas trwania 45 – 50 minut)
dwa razy w tygodniu 140 zł  (czas trwania 45 – 50 minut)
Skype/WhatsApp/Zoom 180 zł raz w tygodniu (czas trwania 45 – 50 minut)

konsultacja par/małżeństw
300 zł (czas trwania 60-70 minut)
Skype/Whatsapp/Zoom 300 zł (konsultacja)
Skype/Whatsapp/Zoom raz na 2 tygodnie 300 zł

psychoterapia par/małżeństw
raz na 2 tygodnie 300 zł (czas trwania 60-70 minut)
Skype/Whatsapp/Zoom 300 zł (czas trwania 60-70 minut)

konsultacja rodzinna
300 zł (czas trwania 70-80 minut)
Skype/Whatsapp/Zoom 300 zł (czas trwania 70-80 minut)

psychoterapia rodzin
raz w miesiącu 260 zł (czas trwania 70-80 minut)
Skype/Whatsapp/Zoom 260 zł (czas trwania 70-80 minut)

interwencja kryzysowa
w zależności od częstotliwości sesji (stawka ustalana indywidualnie)
Skype/Whatsapp/Zoom (stawka ustalana indywidualnie)

Mind and YogaArt

psychoterapia i yoga (możliwość przez zoom)
sesja 180 zł (90 minut)

sesje yogi (także online przez zoom)
yoga indywidualna 120 zł (70 minut )
yoga grupowa ( zoom maks 4 os, na żywo maks. do 8 osób) 160 zł (90 minut )
yoga twarzy  60 zł /120 zł ( 30/60 minut)

ustalenie indywidualnej praktyki yogi i pracy z ciałem
konsultacja 150 zł
plan praktyki 200 zł
kolejne konsultacje (zazwyczaj raz w miesiącu) 120 zł