Cennik

Psychoterapia

konsultacja indywidualna osób dorosłych
250 zł (sesja 45-50 minut) on-line

interwencyjna psychoterapia indywidualna osób dorosłych
250 zł  (sesja 45-50 minut) on-line

psychoterapia indywidualna dorosłych długoterminowa
180 zł (sesja 45-50 minut) on-line

konsultacja par/małżeństw
350 zł (sesja 70 minut) on-line

konsultacja rodzinna
350 zł (sesja 90 minut) on-line

coaching z elementami psychoterapii
500 zł (sesja 70 minut)

warsztaty/treningi/szkolenia
1500 zł za dzień pracy

psychoedukacja kulturowa
250 zł (50 minut) on-line

superwizja metodą IPSK (Interwencyjna Psychoterapia Systemowo-Kulturowa)
350 zł (90 minut) on-line lub w gabinecie

I work also in English. Prices for sessions are the same.

Kraków – Stare Miasto
Zapraszam na sesje terapeutyczne online:  Skype/Whatsapp/Zoom.

Na Skype można mnie znaleźć pod nazwą Paulina Kubś Psychoterapia.

Znany Lekarz – Paulina Kubś