Cennik

konsultacja indywidualna osób dorosłych
200 zł (czas trwania 50 minut)
przez Skype/WhatsApp 200 zł (czas trwania 50 minut)

psychoterapia indywidualna dorosłych
raz w tygodniu 200 zł (czas trwania 45 – 50 minut)
dwa razy w tygodniu 200 zł  (czas trwania 45 – 50 minut)
Skype/WhatsApp 200 zł raz w tygodniu (czas trwania 45 – 50 minut)

konsultacja par/małżeństw
250 zł (czas trwania 60-70 minut)
Skype/Whatsapp 250 zł (konsultacja)
Skype/Whatsapp 2 razy w miesiącu 250 zł

psychoterapia par/małżeństw
raz na 2 tygodnie 250 zł (czas trwania 60-70 minut)

konsultacja rodzinna
300 zł (czas trwania 70-80 minut)

psychoterapia rodzin
raz w miesiącu 300 zł (czas trwania 70-80 minut)