Cennik

konsultacja indywidualna osób dorosłych
140 zł (czas trwania 50 minut)
przez Skype 140 zł (czas trwania 50 minut)

psychoterapia indywidualna dorosłych
raz w tygodniu 140 zł (czas trwania 45 – 50 minut)
dwa razy w tygodniu 120 zł  (czas trwania 45 – 50 minut)
Skype 140 zł raz w tygodniu (czas trwania 45 – 50 minut)

konsultacja par/małżeństw
180 zł (czas trwania 60-70 minut)

psychoterapia par/małżeństw
raz na 2 tygodnie 180 zł (czas trwania 60-70 minut)

konsultacja rodzinna
200 zł (czas trwania 70-80 minut)

psychoterapia rodzin
raz w miesiącu 200 zł (czas trwania 70-80 minut)