Oferta

Moją ofertę kieruję do osób, które znajdują się w kryzysie i mają trudność w pokonaniu go, używając dotychczasowych sposobów reagowania. Psychoterapię natomiast traktują jako formę rozwoju osobistego, którego efektem jest szeroko rozumiana zmiana.

Aktualnie pracuję tylko on-line.

W zakresie psychoterapii prowadzę:

 • konsultacje
 • psychoterapia IPSK (Interwencyjna Psychoterapia Systemowo-Kulturowa) dla osób dorosłych
 • psychoterapia długoterminowa dla osób dorosłych
 • psychoedukacja kulturowa
 • coaching z elementami psychoterapii
 • superwizja metodą IPSK (Interwencyjna Psychoterapia Systemowo-Kulturowa)

Organizuję również warsztaty psychoterapeutyczne. Można zwrócić się do mnie z prośbą o zorganizowanie warsztatów, szkoleń czy treningów w ramach moich specjalizacji.

Szerszy opis oferty znajduje się w zakładkach:

 • konsultacje
 • psychoterapia IPSK (Interwencyjna Psychoterapia Systemowo-Kulturowa) dla osób dorosłych
 • psychoterapia długoterminowa dla osób dorosłych
 • psychoedukacja kulturowa
 • coaching z elementami psychoterapii
 • superwizja metodą IPSK (Interwencyjna Psychoterapia Systemowo-Kulturowa)